Een Woord van..
Heeft U beeldmateriaal? Klik op het toestel. Vul uw gegevens in en verstuur uw digitale kopie van het beeld. Wij zullen deze dan zo spoedig mogelijk toevoegen aan ons archief. Uw eventuele anekdote is voor ons ook van groot belang. Namens het bestuur, bedankt voor uw bijdrage.

De eerste 2 maanden zijn alweer

voorbij.

We hebben de eerste 2 maanden weer gehad. Er zijn al veel activiteiten gepasseerd. Voor dat ik me U door de maanden heen loop wil ik toch nog wat extra’s aan U kwijt. In het verleden hebben we U gevraagd Uw lidmaatschap te verlengen doormiddel van uw contributie voor de eerste van Februari tew betalen. Hélaas moet het bestuur constateren dat niet iedereen zich hieraan houdt. Dit vinden wij erg jammer omdat de contributie betalingen m.n. bedoeld zijn om de eerste periode te kunnen overbruggen. Wij wachten dan nog vaak op onze subsidie en hebben die contributie dan ook hard nodig. vergeet niet dat alle onkosten van ons clubhuis gewoon doorgaan. Tot zover de kritische noot, tijd voor de leuke dingen. In de maanden Januari en Februari heeft u de weg naar ons clubhuis weer goed weten te vinden. Al onze activiteiten werden goed bezocht en dat maakt mij erg trots op onze C.O.V. Ik wil graag even extra stil blijven staan bij de Carnaval periode omdat we dat dit jaar op een andere wijze invulling hebben gegeven. in plaats van de carnavalsmiddag bij onze senioren hebben we een heuze carnavalsavond kunnen neerzetten op 4  Februari. Dit was een zeer geslaagde avond welke we volgend jaar zeker zouden willen herhalen. Ik hoop dat U er dan ook bij bent. Helaas heeft het kindercarnaval geen doorgang kunnen vinden omdat er gewoonweg te weinig aanmeldingen waren. Ik hoop echt vanuit het carnavalshart dat dit volgend jaar anders zal zijn en dat we de kinderen met grote getalen mogen ontvangen. In mijn vorige woord vroeg ik aan U om fotomateriaal beschikbaar te stellen voor ons digitaal archief. Ook daar wordt op gereageerd zo heb ik foto materiaal ontvangen van de Fam. van Kersbergen met judofoto’s uit de periode dat de kinderen jong waren. Deze foto’s zijn nu zichtbaar op on digitale archief. Bedank fam. van Kersbergen. Heeft U ook fotomateriaal welke u beschikbaar wilt stellen neem dan alstublieft contact met mij op. Uiteraard mag U natuurlijk ook verhalen en andere informatie met mij delen. alles wat bruikbaar is voor de site zal dan worden geplaatst. Ik wacht vol spanning wat voor verhalen en foto’s mijn kant op zullen komen. Rest mij U nog veel plezier bij al onze aankomende activiteiten to te wensen.

Uw Voorzitter Ron Noordermeer